C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza II korpus, 3-cü mərtəbə info@bonamente.az +99450 3440443
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский

XİDMƏTLƏR

MÜQAVİLƏ İŞİNİN APARILMASI

– müqavilə layihələrin hazırlanması;
– müqavilələrin bağlanmasına dair danışıqların aparılması;
– müqavilələrin hüquqi ekspertizası

ƏMLAK MÜNASİBƏTLƏRİ

– daşınmaz əmlakla bağlı əqdlər üzrə hüquqi dəstək;
– icarə münasibətlərinə dair hüquqi xidmətlər;
– əmlak obyektin statusuna dair hüquqi ekspertiza

İSTEHLAKÇI HÜQUQLARIN MÜDAFİƏSİ

mal alıcıların hüquqlarının müdafiəsi;
müştəri xidmətləri hüquqlarının müdafiəsi;
turistlərin hüquqlarının müdafiəsi;
mülkiyyət alıcıların hüquqlarının müdafiəsi.

BANK HÜQUQU

– bankların maliyyə xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi;
 banklarda tətbiq edilən faiz və xidmət haqqı ilə bağlı məlumatların verilməsi;
 bank hüququ üzrə standart müqavilə layihələrinin hazırlanması və ekspertizası;
 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət edilmə prosedurunun istehlakçıya izah edilməsi və yazılı müraciətin edilməsinə hüquqi yardımın göstərilməsi.

VERGİ HÜQUQU

– Azərbaycanxarici ölkələrin vergitutma sistemi (gəlir vergisi, ƏDV və digər vergilər və ödənişlər) üzrə şifahi və yazılı məsləhətlər;
– vergi aspektləri nəzərə alınmaqla müxtəlif növ müqavilələrin hazırlanması;
– inzibati və məhkəmə qaydasında vergi orqanlarının qərarlarından şikayət verilməsi

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQU

müəlliflik və əlaqəli hüquqların müdafiəsi;
sənaye mülkiyyətinin qorunması;
– əmtəə nişanı və xidmət nişanı hüquqlarının müdafiəsi

ABUNƏ (AUTSORSINQ) HÜQUQİ XİDMƏT

Abunə Hüquqi Xidmət (Outsourcing Legal Service)

“Konsultant” Paket  – 500 manat / ay
4 (şifahi və ya yazılı) hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

3 hüquqi sənədin hazırlanması (müqavilənin tərtibati, müqavilənin ekspertizası, iddia ərizəsi, şıkayət ərizəsi; pretenziya məktubu, pretenziya məktubuna cavab);
3 dəfə müştərinin maraqlarını təmsil edilməsi (icra, inzibati orqanlarında və ya kommersiya partnyorları ilə danışıqlarda).

“Işgüzar” Paket  –  800 manat / ay
7 (şifahi və ya yazılı) hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

4 hüquqi sənədin hazırlanması (müqavilənin tərtibi, müqavilənin ekspertizası, iddia ərizəsi, şıkayət ərizəsi, pretenziya məktubu, pretenziya məktubuna cavab);
4 dəfə müştərinin maraqlarını təmsil edilməsi (icra, inzibati orqanlarında və ya kommersiya partnyorları ilə danışıqlarda)

ARBİTRAJ VƏ MEDİASİYA

– xarici ölkələrin arbitrajlarına müraciət edilməsi və təmsil olunması;
– xarici arbitraj qərarların tanınması və icrası;
– mediasiya qaydasında məhkəmədənkənar mübahisələrin həlli

AGROBİZNES

– idxal və ixrac əməliyyatlarında, lizinq və kreditlərin alınmasında hüquqi dəstək;
biznes planların hazırlanması;
marketinq, brendinq, biznes partnyorların axtarışı;
lisenziyalaşdırma;
sertifikatlaşdırma;
– qida təhlükəsizliyi

HÜQUQ/BİZNES TƏRCÜMƏLƏR

– milli qanunvericilik və xarici ölkələrin qanunvericilik aktları;
– müqavilələr/kontraktlar (əlavə və dəyişikliklər);
– müxtəlif növ sertifikat və lisenziyalar;
– təsis sənədləri;
– arbitrajməhkəmə sənədləri;
– tender sənədləri və s

TİKİNTİ SAHƏSİNDƏ HÜQUQİ XİDMƏTLƏR

– Sifarişçi və tikinti şirkəti arasında podrat müqaviləsi çərçivəsində maraqlarının müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Baş podratçı və sub-podratçı arasında sub-podrat müqaviləsi üzrə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

ƏTRAFLI MƏLUMAT