C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza II korpus, 3-cü mərtəbə info@bonamente.az +99450 3440443
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский
TƏLİMLƏR
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

“VERGİ HÜQUQU”

 Modul 1:  Vergi hüququnun əsasları və sistemi
(Tax law and Tax System)

 Modul 2:  Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
(Personal Income Tax)

 Modul 3:  Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
(Profit Tax)

 Modul 4:  Əlavə dəyər vergisi
(Value Added Tax)

 Modul 5:  Sair vergilər (Other taxes)
(Əmlak vergisi, Torpaq vergisi, Yol vergisi, Mədən vergisi, Sadələşdirimiş vergi)

 Modul 6:  Beynəlxalq vergitutma və İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Beynəlxalq Sazişlər (İnternational Taxation and Double Tax Treaties)

 Modul 7:  Xüsusi Vergi Rejimi və HPBS Vergi Protokolları (Special Tax Regime and PSA Tax Protocols)

 Modul 8:  Vergi auditi və Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət (Tax Audit and Tax Penalties/Financial Sanctions)

 Modul 9:  Vergi mübahisələrinin həlli/məhkəmə təcrübəsi (Tax Litigation)

ONLAYN QEYDİYYAT

[[[["field4","equal_to","Konsultasiya"]],[["show_fields","field15"]],"and"],[[["field4","equal_to","T\u0259liml\u0259r"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field4","equal_to","T\u0259rc\u00fcm\u0259l\u0259r"]],[["show_fields","field8"]],"and"]]
1 Step 1
Adınız
Tərcümə
Mesaj
0 /
Telefon

* işarə ilə qeyd olunmuş sahələr doldurmaq vacibdir

Previous
Next
“Vergi Hüququ” (3 aylıq Təlim Kursu)

• kurslar interaktiv qaydada keçirilir;
• mövzuların tam şəkildə qavranılması məqsədilə şifahı və yazılı tapşırıqlara (praktiki məşğələlərə) üstünlük verilir;
• iştirakçılar kurs müddəti ərzində lazımi materiallarla təmin olunur;
• kurslar həftədə 2 dəfə keçirilir, bir dərsin müddəti – 2 saat;
• dərslər qrup şəklində (8-15 nəfərlik) keçirilir;
• dərslər aparıcı praktiki hüquqşünaslar və iqtisadçılar tərəfindən aparılır.

Endirim siyasəti:
Tələbələr üçun –  10% endirim ;
Il ərzində 2 təlim kursundan çox olan iştirakçıya –  25% endirim .