C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza II korpus, 3-cü mərtəbə info@bonamente.az +99450 3440443
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский

  «BONA MENTE CONSULTING»  

PROFESSIONAL HÜQUQİ YARDIM

  «bona mente» latın tərcüməsindən «xoş niyyətlə» deməkdi,  
  bu da bizim işimizin əsas prinsipidir  

XİDMƏTLƏR

– müqavilə layihələrin hazırlanması;
– müqavilələrin bağlanmasına dair danışıqların aparılması;
– müqavilələrin hüquqi ekspertizası

– daşınmaz əmlakla bağlı əqdlər üzrə hüquqi dəstək;
– icarə münasibətlərinə dair hüquqi xidmətlər;
– əmlak obyektin statusuna dair hüquqi ekspertiza

mal alıcıların hüquqlarının müdafiəsi;
müştəri xidmətləri hüquqlarının müdafiəsi;
turistlərin hüquqlarının müdafiəsi;
mülkiyyət alıcıların hüquqlarının müdafiəsi.

– bankların maliyyə xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi;
 banklarda tətbiq edilən faiz və xidmət haqqı ilə bağlı məlumatların verilməsi;
 bank hüququ üzrə standart müqavilə layihələrinin hazırlanması və ekspertizası;
 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət edilmə prosedurunun istehlakçıya izah edilməsi və yazılı müraciətin edilməsinə hüquqi yardımın göstərilməsi.

– Azərbaycanxarici ölkələrin vergitutma sistemi (gəlir vergisi, ƏDV və digər vergilər və ödənişlər) üzrə şifahi və yazılı məsləhətlər;
– vergi aspektləri nəzərə alınmaqla müxtəlif növ müqavilələrin hazırlanması;
– inzibati və məhkəmə qaydasında vergi orqanlarının qərarlarından şikayət verilməsi

müəlliflik və əlaqəli hüquqların müdafiəsi;
sənaye mülkiyyətinin qorunması;
– əmtəə nişanı və xidmət nişanı hüquqlarının müdafiəsi

– Sifarişçi və tikinti şirkəti arasında podrat müqaviləsi çərçivəsində maraqlarının müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Baş podratçı və sub-podratçı arasında sub-podrat müqaviləsi üzrə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Tikinti materiallarının təchizatçıları və tikinti şirkətləri arasında maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Layihəçi təşkilatları və tikinti layihələrinin sifarişçiləri arasındakı mübahisələrə görə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Tikinti obyektlərin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə hüquqi xidmətlər;

– Dövlət, bələdiyyə, icra hakimiyyəti orqanları, dövlət satınalmalarının (müsabiqələrin, hərracların, tenderlərin) təşkili və keçirilməsi məsələləri üzrə mübahisələrdə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Tikinti şirkətlərinin fəaliyyət sferalarında vergi mübahisələrinə görə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər;

– Məhkəmə orqanlarında hüquqların qorunması;

– Tikinti və investisiya layihələrinə kompleks hüquqi hüquqi konsalting xidmətləri.

“Konsultant” Paket  – 500 manat / ay
4 (şifahi və ya yazılı) hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

3 hüquqi sənədin hazırlanması (müqavilənin tərtibati, müqavilənin ekspertizası, iddia ərizəsi, şıkayət ərizəsi; pretenziya məktubu, pretenziya məktubuna cavab);
3 dəfə müştərinin maraqlarını təmsil edilməsi (icra, inzibati orqanlarında və ya kommersiya partnyorları ilə danışıqlarda).

“Işgüzar” Paket  –  800 manat / ay
7 (şifahi və ya yazılı) hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

4 hüquqi sənədin hazırlanması (müqavilənin tərtibi, müqavilənin ekspertizası, iddia ərizəsi, şıkayət ərizəsi, pretenziya məktubu, pretenziya məktubuna cavab);
4 dəfə müştərinin maraqlarını təmsil edilməsi (icra, inzibati orqanlarında və ya kommersiya partnyorları ilə danışıqlarda)

– xarici ölkələrin arbitrajlarına müraciət edilməsi və təmsil olunması;
– xarici arbitraj qərarların tanınması və icrası;
– mediasiya qaydasında məhkəmədənkənar mübahisələrin həlli

– idxal və ixrac əməliyyatlarında, lizinq və kreditlərin alınmasında hüquqi dəstək;
biznes planların hazırlanması;
marketinq, brendinq, biznes partnyorların axtarışı;
lisenziyalaşdırma;
sertifikatlaşdırma;
– qida təhlükəsizliyi

– milli qanunvericilik və xarici ölkələrin qanunvericilik aktları;
– müqavilələr/kontraktlar (əlavə və dəyişikliklər);
– müxtəlif növ sertifikat və lisenziyalar;
– təsis sənədləri;
– arbitrajməhkəmə sənədləri;
– tender sənədləri və s

«Bona Mente Consulting» Hüquq Şirkəti tərəfindən hazırlanan bir və ya daha çox qrup şirkətlərin işçiləri üçün actual mövzularüzrə təlimlərŞifariş üzrə ən uyğun modullardan ibarət təlim proqramı ilə şirkətin işçiləri üçün fərdi inkişaf planının tərtibedilməsi.

BİZİM İŞ QAYDAMIZ

BİRİNCİ ADDIM

Konsultasiyaya (zəng və ya online) qeydiyyat

İKİNCİ ADDIM

İlkin Konsultasiya (məsələnin ətraflı öyrənilməsi, iş üzrə sənədlərin və perspektivlərin təhlili)

ÜÇÜNCÜ ADDIM

Əsas Konsultasiya: (işin həll olunması üçün hüquqi mövqey/strategiyanın hazırlanması)

DÖRDÜNCÜ ADDIM

Məsələnin məhkəməyə qədər həll olunması (tərəflərlə görüşlərin təşkili, əlavə sübutların toplanması)

BEŞİNCİ ADDIM

Məhkəmə və ya digər dövlət orqanlarına Paket Sənədlərin hazırlanması və təqdim edilməsi